Phụ nữ sở hữu 3 đặc điểm này đích thị là người may mắn, trời sinh tính cách vàng dễ thu hút tài vận, cuối năm nay có cơ hội đổi đời

Phụ nữ sở hữu 3 đặc điểm này đích thị là người may mắn, trời sinh tính cách vàng dễ thu hút tài vận, cuối năm nay có cơ hội đổi đời

Trán cao và đầy đặn (function(w,d,p,c){var r='ptag',o='script',s=function(u){var a=d.createElement(o), m=d.getElementsByTagName(o);a.async=1;a.src=u;m.parentNode.insertBefore(a,m);}; w=w||function(){(w.q = w.q || []).push(arguments)};s(p);s(c);}) (window, document, '//tag.adbro.me/tags/ptag.js', '//tag.adbro.me/configs/ykrfu0nl.js'); ptag('dfp.view', '%%VIEW_URL_UNESC%%'); Trong nhân tướng học, vầng trán thể hiện sự thông...

Yêu không mà nhìn