BOY CITY : TÂM SỰ

Eureka và Merakee

Cũng khá lâu, một buổi chiều đầu Hạ oi ả, dưới mái trường nhỏ, ngói đỏ nâu, chúng tôi ê a đồng thanh đọc bài chính tả. Một bài văn ngắn, nói về ông Archimedes ( Ác si mét) nhảy ra khỏi bồn tắm, câu từ ngắn, cuốn sách giáo khoa đã sờn bìa long gáy bởi được chuyền từ chị xuống em; một bài văn không có gì đặc biệt, gây xúc động và bồi hồi như Tôi đi học của Thanh Tịnh. Vậy mà, bài văn ấy đã đằng đẵng trong tôi gần 40 năm. Nó mở ra...

Read more

BOY CITY : Rèn luyện 3 phút

BOY CITY Tình bạn

BOY CITY Hôn nhân

BOY CITY Gia đình

BOY CITY Cuộc sống

Ngôn ngữ »